ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง บริเวณลานจอดรถ สถานีสามย่าน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567