ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฝึกอบรมดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)