ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบอิสระด้านการเงินและการบัญชี สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยวิธีคัดเลือก