รายงานขอเช่าระบบจอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณท่าเรือ สถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง