ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก