ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ข่าวสาร และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ รฟม. ในนิตยสาร Life & Metro ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562