กิจกรรมโครงการทำบุญวันเกิด เดือนพฤศจิกายน ปี 2557

preview image

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันเกิดให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นประจำทุกเดือน ในครั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม ทำบุญไหว้พระและถวายสังฆทาน ณ วัดมังกรกมลาวาส และร่วมเป็นผู้ให้แก่เด็กพิการและทุพพลภาพ ที่บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image