ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจําปีงบประมาณ 2568 – 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)