ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดโครงการ MRTA Innovation Camp ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)