ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับจากสถานีห้าแยกลาดพร้าววิ่งข้ามดอนเมืองโทลล์เวย์ เชื่อมต่อสถานี BTS หมอชิต โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป