ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเหล็กข้ามแยก (BOWSTRING) แยกบางพลัด และแยกไฟฉาย