เส้นทางเลี่ยงจราจร ถนนลาดพร้าว และถนนศรีนครินทร์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง