ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Solution BDS) ประจำปีงบประมาณ 2568