ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Computerize Maintenance Management System : CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2568