ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษา ระบบศูนย์ปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร รฟม. (Executive Operating Center: EOC) ประจำปีงบประมาณ 2568