ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างบริหารจัดการอาคารโดยสารท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2570