แนะนำเส้นทางไปสักการะพระบรมศพ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการจอดรถฟรีในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 05.00–01.00 น.
ณ อาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน รวม 6 แห่ง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปสักการะพระบรมศพ
จนกว่าจะสิ้นสุดงานพระราชพิธี