ผลการค้นหา

MRTA Green Office
พบจำนวน 27 รายการ
รฟม. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2567 จาก โครงการสำนักงานสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. มอบฝาขวดน้ำพลาสติกให้ Qualy แบรนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบฝาขวดน้ำพลาสติก จำนวน 28 กิโลกรัม ซึ่งได้รับการคัดแยกจากกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ให้แก่ Qualy แบรนด์ดีไซน์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าแทนการทิ้งอย่างสูญเปล่า เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ Qualy Design Space โดย รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA 3R ให้พนักงานคัดแยกขยะ..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 2565 แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งยืนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 2565
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการทำโครงการทดลองด้านการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงาน..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsโครงการสำนักงานสีเขียวMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรม Eco Transportation           นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Eco Transportation ภายใต้โครงการสำนักงาน สีเขียว (Green Office) จัดขบวนรณรงค์ขอบคุณประชาชนที่ร่วมใช้รถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในวัน World Car Free Day วันที่ 22..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsMRTA Green Office
รฟม. จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Green Office Hero ประจำปี 2566 นำพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Green Office Hero เข้าอบรม และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะภายในองค์กร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการ Chula Zero Waste สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และอบรมด้านการสร้างคุณค่าจากขยะภายในสำนักงาน โดย Wishulada..... กิจกรรมองค์กรCorporate AffairsGreen Office Hero
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                 (2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)                                        คณะกรรมการเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                        175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                                  .....
รฟม. มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร      การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบขวดน้ำพลาสติก จำนวน 10,093 ใบ ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 672 ผืน (ขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ใบ = ผ้าไตรจีวร จำนวน 1 ผืน) โดย ขวดน้ำดังกล่าว เป็นขวดที่พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมกันเก็บและคัดแยกภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม –.....
รฟม. จัดโครงการ Green Office ประจำปี 2562      นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Green Office ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.     โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน รฟม. เกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร ด้วยหลัก 3R ได้แก่ 1) สร้างจิตสำนึก Reuse (การใช้ซ้ำ).....
รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 45 ปี      Miss Jirata Wattanapradit, Director of Office of Corporate Communications on behalf of Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) congratulated Expressway Authority of Thailand (EXAT) on the occasion of 45th establishment anniversary on Friday 25th November 2022 at EXAT office. In this regard, MRTA also contributed to Charity and EXAT Society member fund where Mr. Dumkerng Pankam, Deputy Governor for Operation was a receiver.
รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565      นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2565 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี 2565 และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงาน.....

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด