ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รฟม. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รฟม. เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • รฟม.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพี
แห่งชาติ ครั้งที่ 3
  รฟม.ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพี แห่งชาติ ครั้งที่ 3
 • รฟม. ร่วมแสดงนิทรรศการและเปิดจำหน่ายบัตรโดยสาร Mrt Plus โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรในงานคลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก
  รฟม. ร่วมแสดงนิทรรศการและเปิดจำหน่ายบัตรโดยสาร Mrt Plus โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรในงานคลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก
 • รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 40 ปี
  รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 40 ปี
 • รฟม. ร่วมกิจกรรม Road Show และชมสินค้าจากงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวง
  รฟม. ร่วมกิจกรรม Road Show และชมสินค้าจากงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวง
 • รฟม. จัดกิจกรรม "ทำบุญวันเกิด" ประจำเดือนกันยายน 2559
  รฟม. จัดกิจกรรม "ทำบุญวันเกิด" ประจำเดือนกันยายน 2559
 • รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 14 ปี
  รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 14 ปี
 • รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 14 ปี
  รฟม. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 14 ปี

เกี่ยวกับ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 0 2716 4000
Fax: 0 2716 4019
Call Center: 0 2716 4044
Email: PR@mrta.co.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
MRTA park and ride ระบบรายงานที่จอดรถ