ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รฟม. บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • รฟม. ร่วมทดลองระบบขนส่งเสริม (Feeder System) วิ่งเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า มหานคร สายฉลองรัชธรรม กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
  • ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้ บริษัท ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในขบวนรถไฟฟ้า ณ สถานีรถไฟฟ้าสามแยกบางใหญ่
  • การฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน
  • การฝึกซ้อมเหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัยและชิงตัวประกันภายในสถานีรถไฟฟ้า
  • รฟม. จัดกิจกรรมขบวนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2
  • รฟม. ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัขงานเลขาธิการสภาผู้แทนราฏรและข้าราชการ
  • รฟม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะ ทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ประชุมและรับฟังความคิดเห็นเรื่องการทดสอบระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง

เกี่ยวกับ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 0 2716 4000
Fax: 0 2716 4019
Call Center: 0 2716 4044
Email: PR@mrta.co.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
MRTA park and ride ระบบรายงานที่จอดรถ