ลดค่าโดยสารสำหรับท่านที่ใช้บัตร MRT PLUS Sun Sun Sun Sun

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รฟม. รับมอบบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
  รฟม. รับมอบบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
 • รฟม. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  รฟม. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • รฟม. เข้าร่วมงานวันการช่วยชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  รฟม. เข้าร่วมงานวันการช่วยชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1
 • คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก
  “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก”
 • การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง
  รฟม. มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น สำหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่รักษามาตราฐานการปฎิบัติตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง
  อัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ประเภทบุคคลทั่วไป
 • การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง
  อัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ประเภทนักเรียนนักศึกษา
 • การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง
  อัตราค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ประเภทเด็กและผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 0 2716 4000
Fax: 0 2716 4019
Call Center: 0 2716 4044
Email: PR@mrta.co.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
MRTA park and ride ระบบรายงานที่จอดรถ