ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รฟม. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
  รฟม. จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
 • รฟม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปิดสะพานรัชโยธินเป็นวันแรก ณ บริเวณสะพานข้ามแยก    รัชโยธิน
  รฟม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปิดสะพานรัชโยธินเป็นวันแรก ณ บริเวณสะพานข้ามแยก รัชโยธิน
 • นายสมคิด จาตุศรพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม รฟม.
  นายสมคิด จาตุศรพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม รฟม.
 • การประชุมและติดตามการดำเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
  การประชุมและติดตามการดำเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
 • รฟม. ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  รฟม. ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • รฟม. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางใน กทม. และปริมณฑลครั้งที่ 1
  รฟม. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางใน กทม. และปริมณฑลครั้งที่ 1
 • ความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 ตุลาคม 2559
  ความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 ตุลาคม 2559
 • รฟม. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์อาคารจอดแล้วจร
  รฟม. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์อาคารจอดแล้วจร

เกี่ยวกับ รฟม.

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจ และวางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เสนอแนะให้มีระบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร

แผนผังเว็บไซต์

ติดต่อเรา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Phone: 0 2716 4000
Fax: 0 2716 4019
Call Center: 0 2716 4044
Email: PR@mrta.co.th
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
MRTA park and ride ระบบรายงานที่จอดรถ