รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ สนข. เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปี

     นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร (สนข.) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 17 ปี เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สนข. สำนักงานใหญ่ ในการนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล และสวัสดิการของ สนข. แทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดีด้วย