ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่พัฒนาในปีงบประมาณ 2546 และ 2547 ของ รฟม. ประจำปีงบประมาณ 2564