รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมทางหลวงชนบท เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 17 ปี

     นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมทางหลวงชนบท เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 17 ปี เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมทางหลวงชนบท สำนักงานใหญ่ ในการนี้ รฟม. ได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปภัมถ์ แทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดีด้วย