เรายกระดับชีวิตเเมือง

วีดีทัศน์ รฟม.

รฟม.ทดลองให้บริการระบบ อาคารจอดรถอัจฉริยะ MRTA smart parking ฟรี @อาคารจอดแล้วจร สถานีคูคต และ #สถานีแยกคปอ.โครงการรถไฟฟ้าสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในรถไฟฟ้า รฟม.
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน รฟม.
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการรถไฟฟ้าฯของ รฟม.ข้อมูลอัพเดทภาพรวมการดำเนินงานของ รฟม.ภายในปี 2563 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563) VDO Presentation "MRTA projects Progress Report, 2020 Presented by Mass Rapid Transit Authority of Thailand **ข้อมูลตามแผนการดำเนินงานรถไฟฟ้า คณะกรรมการ รฟม.มีมติรับทราบแผนฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และการปรับปรุงแผนงานอื่นๆ ตั้งแต่ มีนาคม - มิถุนายน 2563**
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง
ในโอกาสการดำเนินงานครบรอบ 28 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปี 2563 รฟม. ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมสปอตโฆษณาโทรทัศน์ ชุด “ทุ่มเท 24 ชั่วโมง” ไม่ว่าทุกวันของคุณจะเป็นอย่างไร รฟม. พร้อมเคียงข้างไปกับคุณ
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID19 ณ อาคารสำนักงาน รฟม.
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการ รฟม.(วิศวกรรมและก่อสร้าง) นำชมเทคโนโลยีการขุดเจาะ และขั้นตอนการประกอบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ สถานี รฟม.ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)