เรายกระดับชีวิตเเมือง

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564 

          - 2/2564 

          สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564

          - 2/2564

          สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง - บางแค

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564

          - 2/2564

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2563

          - ครั้งที่ 1/2565

 

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564

          - 2/2564

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหัวลำโพง - บางแค

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

          ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

             - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - 1/2563

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          -

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

         ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

             - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - 1/2563   

             - 2/2563 

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - 1/2563

             - 2/2563

             - 1/2564

             - 2/2564

          ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (เฉพาะพื่นที่ลานจอดรถในความรับผิดชอบของ รฟม.)

             - 1/2563

             - 2/2563

             - 1/2564

             - 2/2564

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564

          - 2/2564

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2563

          - ครั้งที่ 2/2563

          - ครั้งที่ 1/2564

          - ครั้งที่ 1/2565

         

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

        รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2563

          - 2/2563

          - 1/2564

          - 2/2564

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2563

          - ครั้งที่ 2/2563

          - ครั้งที่ 1/2564

          - ครั้งที่ 1/2565

          

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา - ลาดพร้าว ถึงช่วงแยกรัชโยธิน

      รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี

          - เนื้อหาและภาคผนวก

         ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหา ฉบับที่ 1/2563

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 1/2563

          - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2563

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2563

          - เนื้อหา ฉบับที่ 1/2564

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 1/2564

          - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2564

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2564

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2563

          - ครั้งที่ 2/2563

          - ครั้งที่ 1/2564

          - ครั้งที่ 1/2565

         

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

          - ภาคผนวกเล่มที่ 1/2

          - ภาคผนวกเล่มที่ 2/2

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.