เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบงานพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)