ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)