เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ขยายโปรฯ!ดีๆ...ข้ามปี...อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงจ่ายเพียง 14-20 บาทตลอดสาย เมื่อเดินทางต่อเนื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 48 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 2564

รฟม. ขยายโปรฯ!ดีๆ...ข้ามปี...อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงจ่ายเพียง 14-20 บาทตลอดสาย เมื่อเดินทางต่อเนื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 48 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 2564