เรายกระดับชีวิตเเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

           สถานีรถไฟฟ้า ก่อสร้างตามมาตรฐาน NFPA 101 และ NFPA 130 ในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ประกอบด้วย

  • ชั้นล่าง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บันไดเลื่อน (ทุกทางขึ้น-ลง) และทางลาดเชื่อมต่อลิฟต์สำหรับคนพิการทั้ง 2 ฝั่งถนน
  • ชั้นที่ 2 ชั้นออกบัตรโดยสาร (Concourse) ประกอบด้วยที่จำหน่ายบัตรโดยสาร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ได้แก่ ลิฟต์ และห้องน้ำ
  • ชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลา (Platform) ประกอบด้วยบันไดสำหรับผู้โดยสารขึ้น-ลง บันไดเลื่อน พร้อมลิฟต์ 2 ตัว สำหรับผู้พิการ เก้าอี้นั่งพักคอย   

           นอกจากนี้ ในบางสถานียังประกอบด้วย จุดจอดจักรยาน ลานจอดมอเตอร์ไซด์

 

 ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์