กิจกรรมตลาดนัด รฟม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมตลาดนัด รฟม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ บริเวณทางเดินไปโรงอาหาร (ฝั่งห้องน้ำหญิง) อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงานนำสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ มาร่วมเปิดร้านขายจำนวนทั้งสิ้น 7 ร้าน

     ทั้งนี้ กิจกรรมตลาดนัด รฟม. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให้พนักงานได้พบปะกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีรายได้เสริม