รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ ปี 4” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ ปี 4” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ในสังคมและวิธีการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและของที่ระลึกให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนร่วมกันเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่นักเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร

          โดยโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมหาวีรานุวัตรซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม.