เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

          นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับโล่ผู้สนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ. ปทุมธานี โดย รฟม. ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ด้วยการนำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 320 คน เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563