รฟม. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2562

         นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร รฟม. ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนหน้าอาคาร 1 สำนักงานใหญ่ รฟม. เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562