รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม จากสถานีคลองบางไผ่ – สถานีสะพานพระนั่งเกล้า เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. และ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เป็นผู้ให้ความรู้