กิจกรรมตลาดนัด รฟม. ประจำเดือนกันยายน 2562

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมตลาดนัด รฟม. ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ บริเวณทางเดินด้านข้างโรงอาหาร อาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงานนำสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ มาร่วมเปิดร้านขายจำนวนทั้งสิ้น 8 ร้าน และมีการจัดกิจกรรมจับฉลากลุ้นรับของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในกิจกรรม

     ทั้งนี้ กิจกรรมตลาดนัด รฟม. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให้พนักงานได้พบปะกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีรายได้เสริม