เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 19 ปี

          นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 19 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร SME Bank Tower โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโอกาสดังกล่าวด้วย