นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรักษ์ธรรมชาติ และตรวจติดตามความคืบหน้างานติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ฯ