ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบควบคุมรถยนต์เข้า - ออก ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2564