สัญญาที่ MRTA 6/2562 สัญญาจ้างออกแบบ งานศึกษา ทบทวน สำรวจ ออกแบบรายละเอียดฐานราก และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อรองรับโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ที่อยู่บนถนนประเสริฐมนูกิจ