รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมในการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558