รฟม. ร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสัมคม ห่างไว้ก่อน ห่างไกลCOVID-9

รฟม. ร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสัมคม หรือ Social Distancing ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 รักษาระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับละอองสารคัดหลั่ง (Droplet)เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือแม้กระทั่ง เหงื่อ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 #เราคนไทยร่วมใจก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน