รฟม. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของกระทรวงคมนาคม

     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของกระทรวงคมนาคม ณ วัดจันทน์กะพ้อ จ. ปทุมธานี โดยมีนางณฐมน บุนนาค รองผู้ว่าการ (การเงิน) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ รฟม. ได้ร่วมปวารณาถวายปัจจัยเป็นเงิน 100,000 บาท