เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม.คุมเข้มตามนโยบายของรัฐบาล รฟม.ยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน รฟม.ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานใหญ่ รฟม.