รฟม. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและร่วมจัดนิทรรศการโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต