รฟม. จัดอบรมการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานคร