เรายกระดับชีวิตเเมือง

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2562

          - 2/2562

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

          - ครั้งที่ 3/2562

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2562

          - 2/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหัวลำโพง - บางแค

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

          ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

             - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงหัวลำโพง - บางแค

             - 1/2562

             - 2/2562

             - 3/2562

          ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

             - 1/2562 

             - 2/2562 

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

     1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - เนื้อหาและภาคผนวก          

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - เนื้อหา

             - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

             - 1/2562   

             - 2/2562 

          ช่วงสะพานใหม่ - ลำลูกกา

             - 1/2562

             - 2/2562

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2562

          - 2/2562

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

          - ครั้งที่ 1/2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหา

          - ภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - 1/2562

          - 2/2562

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

          - ครั้งที่ 1/2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

      1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาและภาคผนวก

      2. รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - เนื้อหา ฉบับที่ 1/2562

          - เนื้อหา ฉบับที่ 2/2562

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 1/2561

          - ภาคผนวก ฉบับที่ 2/2561

      3. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          - ครั้งที่ 1/2562

          - ครั้งที่ 2/2562

          - ครั้งที่ 1/2563

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

     รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

          - เนื้อหาฉบับสมบูรณ์

          - ภาคผนวกเล่มที่ 1/2

          - ภาคผนวกเล่มที่ 2/2

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.