รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) ครบรอบ 9 ปี