เรายกระดับชีวิตเเมือง

เชิญรับชม Live สด! งานเสวนา MOT Thailand Future Smart & Sustainable Mobility

ขอเชิญรับชม Live สด! 🔴 งานเสวนา MOT Thailand Future Smart & Sustainable Mobility ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านทางช่องทาออนไลน์ในเครือไทยรัฐ
 
รับฟังปาฐกถาพิเศษ "ชีวิตคนไทยจะดีขึ้นอย่างไรบนแผนคมนาคม"
โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเวทีเสวนา "โอกาสของประเศไทยกับการได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม"