รฟม. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3ประจำปี 2563

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 รฟม. โดยมีพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 213 คน ร่วมบริจาคโลหิต