รฟม. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน พยุหยาตราทางชลมารค

     นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี   ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสวนหลวงพระราม 8 โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯ