เรายกระดับชีวิตเเมือง

รฟม. ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 87 ปี

     นายสมคิด ลิลิตธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมแสดงความยินดีแก่กรมท่าอากาศยาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 87 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมท่าอากาศยาน โดย รฟม. ได้สมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยานเพื่อสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสนี้ด้วย